સુરતની સભામાં હાર્દિક પટેલે પાટીદારો પાસે શું લેવડાવ્યા શપથ?

LATEST PHOTOS