સુરત: કૉંગ્રેસના CM ઉમેદવાર અહેમદ પટેલ હોવાના લાગ્યા પોસ્ટર, BJP પર લાગ્યો આરોપ

LATEST PHOTOS