સુરતના કયા વિસ્તારોમાં પાટીદારોએ કર્યો ભાજપનો વિરોધ, પછી શું થયું, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS