સુરતઃ ભાજપનાં ક્યાં મહિલા નેતાના પતિ 5 લાખની લાંચ લેતા હતા ને એસીબી ત્રાટકી? પછી શું થયું ? ભાજપે શું કર્યું?

LATEST PHOTOS