સુરતઃ લગ્નનું વચન આપી સગીરાને બનાવી ગર્ભવતી, પછી શું થયું?

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 22 January 2018 10:20 AM

LATEST PHOTOS