સુરતઃ 'હેતલને કારણે મારો સ્વાતી સાથેનો સંબંધ તૂટી ગયો, મારી લાશને સ્વાતીના ઘર પાસેથી લઈ જજો'

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 31 March 2018 11:52 AM Tags : Surat Surat Civil Hospital

LATEST PHOTOS