આજી ડેમના તળિયા દેખાયા, રાજકોટવાસીઓને ઉનાળામાં પાણી મળશે કે કેમ? જાણો વિગત

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 13 February 2018 2:02 PM Tags : aji dam Rajkot RMC RMC Commissioner water problem

LATEST PHOTOS