વડોદરાઃ બિમાર પતિએ યુવતીને બીજાને શોધી લેવા કહ્યું, યુવતીને હોસ્પિટલમાં યુવક સાથે બંધાયા શારીરિક સંબંધ, પછી શું થયું ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 21 January 2018 12:21 PM

LATEST PHOTOS