'હું પારુલ યુનિ.ના તમામ કૌભાંડોની વિગત જાણતો હતો, મારું શું કરી નાંખે તેની ખબર નથી', ક્લાર્કનું રહસ્યમય મોત

By:hareshkanzariya | Last Updated: Thursday, 22 February 2018 2:36 PM Tags : Gujarat Crime Parul University vadodara

LATEST PHOTOS