‘ગુજરાત કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખે વિધવા ને નોકરની દીકરી સાથે રાખ્યા સેક્સ સંબંધ’, ક્યા નેતા સામે કોંગ્રેસના જ મંત્રીએ લખ્યો સોનિયાને પત્ર ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 7 September 2017 12:30 PM

LATEST PHOTOS