સરકારે બહાર પાડ્યા નવા પાસપોર્ટ, જાણો શું છે વિશેષતા?

Tuesday, 9 January 2018 4:06 PM

વિદેશ મંત્રાલયે પાસપોર્ટના છેલ્લા પેજને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ECR અને ECNR કેટેગરી માટે અલગ અલગ રંગના પાસપોર્ટ આપવામાં આવશે. ECR કેટેગરી માટે ઓરેંજ રંગનો પાસપોર્ટ હશે જ્યારે ECNR કેટેગરી માટે બ્લ્યૂ રંગનો પાસપોર્ટ હશે. આ અંગે એબીપી અસ્મિતાએ અમદાવાદના પાસપોર્ટ અધિકારી નિલમ રાણીએ શું કહ્યું?

LATEST VIDEO