રાજકોટમાં થઈ કોમેડીઃ ભાજપના કાર્યક્રમમાં ભાજપના કાર્યકરોએ જ લગાવ્યા 'ભાજપ હાય હાય'ના નારા, જુઓ વીડિયો

Tuesday, 14 November 2017 11:54 AM

રાજકોટમાં થઈ કોમેડીઃ ભાજપના કાર્યક્રમમાં ભાજપના કાર્યકરોએ જ લગાવ્યા ‘ભાજપ હાય હાય’ના નારા, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO