સુરતઃ MLA કુમાર કાનાણીના કાર્યલય પર સમર્થકો-પાસના કાર્યકરો વચ્ચે ખુરશીઓથી મારામારી, જુઓ વીડિયો

Monday, 13 November 2017 10:15 AM

સુરતઃ MLA કુમાર કાનાણીના કાર્યલય પર સમર્થકો-પાસના કાર્યકરો વચ્ચે ખુરશીઓથી મારામારી, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO