કોંગ્રેસે પક્ષવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારા 50 કાર્યકરોને ફટકારી નોટિસ, ભરતસિંહ સોલંકીએ શું કહ્યું ? જુઓ વીડિયો

Tuesday, 13 February 2018 6:51 PM

કોંગ્રેસે પક્ષવિરોધી પ્રવૃત્તિ કરનારા 50 કાર્યકરોને ફટકારી નોટિસ, ભરતસિંહ સોલંકીએ શું કહ્યું ? જુઓ વીડિયો 

LATEST VIDEO