અમદાવાદમાં મોડી રાતે જૂથ અથડામણ, 500 લોકોના ટોળાએ હોસ્ટેલ પર કર્યો હુમલો, જુઓ વીડિયો

Tuesday, 17 April 2018 10:06 AM

અમદાવાદમાં મોડી રાતે જૂથ અથડામણ, 500 લોકોના ટોળાએ હોસ્ટેલ પર કર્યો હુમલો, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO