ઈડરમાં યોજાયેલી જનસભામાં રાહુલ ગાંધીએ જાતે સ્પીકરને પકડીને હટાવ્યું, જુઓ વીડિયો

Sunday, 12 November 2017 4:30 PM

LATEST VIDEO