પાટણઃ રાહુલ ગાંધીએ માણી કાઠિયાવાડી ભોજનની મજા, લોકોએ સેલ્ફી માટે કરી પડાપડી, જુઓ વીડિયો

Monday, 13 November 2017 10:21 AM

પાટણઃ રાહુલ ગાંધીએ માણી કાઠિયાવાડી ભોજનની મજા, લોકોએ સેલ્ફી માટે કરી પડાપડી, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO