ઉપલેટામાં શિબિરના ટેંટમાં આગ લાગતા ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓના મોત, વીડિયોમાં જુઓ કેવી મચી અફરા-તફરી?

Saturday, 13 January 2018 10:27 AM

ઉપલેટામાં શિબિરના ટેંટમાં આગ લાગતા ત્રણ વિદ્યાર્થિનીઓના મોત, વીડિયોમાં જુઓ કેવી મચી અફરા-તફરી?

LATEST VIDEO