વડોદરાઃ કેન્દ્રીયમંત્રી ગડકરીના મુલાકાત સ્થળેથી બે પિસ્તોલ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો, જુઓ વીડિયો

Wednesday, 20 September 2017 10:39 AM

વડોદરાઃ કેન્દ્રીયમંત્રી ગડકરીના મુલાકાત સ્થળેથી બે પિસ્તોલ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો, જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO