આગ લાગતાં ભાગી રહેલા હાથી અને મદનીયાની વાયરલ થઈ રહેલી તસવીરનું શું છે સત્ય? જાણો

Tuesday, 17 April 2018 3:12 PM

થોડા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયા પર હાથી અને તેનું મદનીયું શરીર પર આગ લાગતાં ભાગતા હોય તેવી તસવીર વાયરલ થઈ રહી છે. ત્યારે એબીપી અસ્મિતાએ આ વાયરલ તસવીરની સત્યતા તપાસવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તો અહીં જુઓ આ વીડિયોનું શું છે સત્ય.

LATEST VIDEO