'તમે ચૂંટણી હારવાના ડરથી નહીં લડવાનું વિચારો છો?' જયંતી કવાડિયાએ શું આપ્યો જવાબ? જુઓ વીડિયો

Wednesday, 20 September 2017 11:21 AM

‘તમે ચૂંટણી હારવાના ડરથી નહીં લડવાનું વિચારો છો?’ જયંતી કવાડિયાએ શું આપ્યો જવાબ? જુઓ વીડિયો

LATEST VIDEO