ટ્રમ્પના નવા ફતવાને કારણે હજારો ગુજરાતીઓને અમેરિકામાંથી તગેડી મૂકાશે, જાણો વિગત

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 6 September 2017 10:25 AM

LATEST PHOTOS