6 વર્ષે મલાલા પાકિસ્તાન આવી, તાલિબાને ગોળી માર્યા બાદ છોડ્યો હતો દેશ

LATEST PHOTOS