યૂઝરનો ડેટા ચોરવા મામલે ફેસબુકને થયો 1000 કરોડનો દંડ, જાણો કોને આપ્યો આદેશ

LATEST PHOTOS