ટ્રંપે કહ્યું – ચરમપંથી ઈસ્લામી આતંકવાદને રોકવું જરૂરી

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 19 August 2017 9:56 AM Tags : America barcelona donald trump ISIS islamic state span uk

LATEST PHOTOS