ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં ઉજવી દિવાળી, ઇવાન્કા પણ રહી સાથે

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 18 October 2017 11:52 AM Tags : celebrates donald trump happy diwali ivanka US President white house

LATEST PHOTOS