ટ્રંપ સરકારને ઝટકો, વ્હાઈટ હાઉસની કમ્યૂનિકેશન ડાયેક્ટર હોપ હિક્સ આપશે રાજીનામું

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 1 March 2018 9:09 PM Tags : Hope Hicks President Donald Trump White House communications director

LATEST PHOTOS