તાઇવાનમાં ભૂકંપ, જોતજોતામાં 10 માળની હૉટલ નમી ગઇ, 100થી વધુ ઘાયલ

LATEST PHOTOS