ટ્ર્મ્પના પોર્ન સ્ટાર સાથેના સેક્સ સંબંધોથી પરેશાન પત્નિ મેલેનિયા ઘર છોેડી ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં જતી રહી હોવાના અહેવાલ, શું કહ્યું ફસ્ટ લેડીએ ?

LATEST PHOTOS