આખરે શાંતિ માટે માન્યો તાનાશાહ કિમ જોંગ, 9 જાન્યુ.એ સા.કોરિયા સાથે કરશે વાતચીત

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 5 January 2018 12:55 PM Tags : north korea North Korea peace talks peace talks offer south korea

LATEST PHOTOS