પાકિસ્તાનની પ્રથમ ટ્રાંસજેન્ડર ન્યૂઝ એન્કર બની મારવિયા મલિક

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 28 March 2018 6:22 PM Tags : Marvia Malik Pakistan transgender transgender news anchor

LATEST PHOTOS