પેરિસમાં રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી પહેલા આતંકી હુમલો, એક પોલીસ ઓફિસરનું મોત, હુમલાખોર ઠાર

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 21 April 2017 9:57 AM Tags : France Paris Paris shooting Standard Terrorism

LATEST PHOTOS