અમેરિકા પર બદલાની કાર્યવાહી, રશિયાએ 60 રાજદૂતોને હાંકી કાઢ્યા, કૉન્સ્યૂલેટ પણ બંધ

LATEST PHOTOS