સલમાનની સજા પર પાકિસ્તાને આપ્યું વાહિયાત નિવેદન, કહ્યું- તે મુસલમાન છે તેના કારણે સજા થઇ

LATEST PHOTOS