'ટ્રમ્પ તરફ મને આકર્ષણ નહોતું પણ તેણે મારા પર બળાત્કાર નહોતો કર્યો, તેની સાથે મેં સંમતિથી સેક્સ માણ્યું હતું'

LATEST PHOTOS