અમેરિકાએ હવે હાફિઝ સઇદની રાજકીય પાર્ટી MMLને આતંકવાદી સંગઠન જાહેર કર્યું

LATEST PHOTOS