ટ્રમ્પે કર્યું સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિયનને પ્રથમ સંબોધન, કહ્યું- મેરિટ આધારિત ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમનો આવી ગયો છે સમય

LATEST PHOTOS