ટ્રમ્પ પડ્યા નરમ, કિમ જોંગ સાથે વાતચીત કરવા થયા તૈયાર

By:mayurkp | Last Updated: Sunday, 7 January 2018 8:06 AM Tags : donald trump gujarati news International Gujarati News kim-jong US President Trump

LATEST PHOTOS