ટ્રમ્પનો કિંગ જોંગનો જવાબ, ‘અમારી પાસે તમારાથી વધુ શક્તિશાળી ન્યૂક્લિયર બટન છે’

LATEST PHOTOS