આતંકવાદી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી નથી કરી રહ્યું પાકિસ્તાન, નારાજ અમેરિકા હવે નહીં કરે સહાય

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 30 December 2017 3:25 PM Tags : donald trump Pakistan terror funding Terrorist US help PAK

LATEST PHOTOS