વિયોરિકા ડેન્સિલા બની રોમાનિયાની પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 30 January 2018 4:48 PM Tags : Prime Minister Romania Viorica Dancila

LATEST PHOTOS