પહેલીવાર બે નાટો દેશ આમને-સામને, સીરિયમાં અમેરિકા અને તુર્કી વચ્ચે યુદ્ધની સ્થિતિ

LATEST PHOTOS