દુનિયાની પ્રથમ સ્માર્ટ ટ્રેન, જે પાટા પર નહીં રોડ પર દોડશે, જાણો શું છે ખાસિયત

By:ajayk | Last Updated: Friday, 27 October 2017 7:34 PM Tags : china smart train smart train track less train china trackless train virtual track

LATEST PHOTOS